domingo, 11 de septiembre de 2011

Davant d'una elecció...


El guerrer estava davant d'una elecció, escrita sobre la pedra:
“Si vas a l’esquerra, casaràs; si vas recte, moriràs, si vas a la dreta, seràs ric...”

- El quadre del V. Vasnetsov (En la creuada dels camins)

En el jardí de l'Edèn.

Endavant dels nostres ancestres hi havia dos arbres en el jardí: un era del coneixement, i l’altre de la vida... 

invitatión

Aquí os propongo a compartir las mejores tradiciones, leyendas, cuentos, etc...
Aquí us proposo a cmpartir les millers tradiccions, legendes, contes, etc.
Here are welcome any best traditions, legends, stories to be shared with us...
Предлагаю здесь делиться с наилучшими традициями, легендами, сказками...

Compartir lo mejor de la cultura es como alimentar el Árbol de la Vida.

Compartir el millor de la cultura és com si alimentar l'Arbre de la Vida.
To share the best of the culture is similar to feed the Tree of Life.
Делиться лучшим, что есть в культуре, подобно питанию Дерева Жизни.
***